Orochimaru

Orochimaru

Naruto fanart.
All characters © Masashi Kishimoto (岸本 斉史).